PLAYING PROJECT. (Setembre 2020-Juny 2023)

PROJECT NUMBER: 2020-1-SE01-KA201-077962

El projecte en el qual estem involucrats és per  "Millorar la qualitat dels serveis preescolars a través de metodologies innovadores d'aprenentatge basades en el joc" i es centra en el paper fonamental de el joc en l'educació infantil com a font principal per estimular la capacitat mental i física dels nens i facilitar l'assoliment dels objectius requerits en l'educació formal.

Les finalitats principals del projecte són enfortir les habilitats dels mestres de preescolar a través d'una metodologia innovadora d'aprenentatge basada en el joc i millorar la qualitat dels serveis preescolars mitjançant la introducció de tècniques transnacionals basades en la comunicació i trobades entre els diferents països que integren el projecte.

Els socis involucrats són: Itàlia (Municipi de Parma), Suècia (Universitat Linköpinng i Red seran), Espanya (Escola Sant Josep), Dinamarca (UCL University College), Institut Municipal d'Infants a Ordense Municipi, Bèlgica (Escola Preescolar Elmer).

El projecte es va iniciar al setembre del 2020 i finalitzarà el juny de 2023. El projecte està coordinat pel municipi de Linköping a Suècia, responsable de la implementació de les polítiques nacionals i del currículum escolar nacional a seixanta escoles.

Estan previstes sis reunions de projectes transnacionals i un seminari de formació.


Les finalitats principals del projecte són enfortir les habilitats dels mestres de preescolar a través d'una metodologia innovadora d'aprenentatge basada en el joc i millorar la qualitat dels serveis preescolars mitjançant la introducció de tècniques transnacionals basades en la comunicació i trobades entre els diferents països que integren el projecte.

Els socis involucrats són: Itàlia (Municipi de Parma), Suècia (Universitat Linköpinng i Red seran), Espanya (Escola Sant Josep), Dinamarca (UCL University College), Institut Municipal d'Infants a Ordense Municipi, Bèlgica (Escola Preescolar Elmer).

El projecte es va iniciar al setembre del 2020 i finalitzarà el juny de 2023. El projecte està coordinat pel municipi de Linköping a Suècia, responsable de la implementació de les polítiques nacionals i del currículum escolar nacional a seixanta escoles.

Estan previstes sis reunions de projectes transnacionals i un seminari de formació.

Descarrega: 1. INFOGRAPHIC (English)

Descarrega: 2. TRÍPTICO (Castellano)

Descarrega: 3. TRÍPTIC (Català)

Descarrega: 4. PLAYING FLYER (English)

Descarrega: 5. PRIMERA TROBADA INTERNACIONAL A DINAMARCA

Descarrega: 5. PLAYING PROJECT ACTIVITIES