MOVING STARS

PROJECT NUMBER: KA201-1807AF82

El projecte Moving Stars pretén reunir experts en seguretat viària, professors i desenvolupadors d’aplicacions educatives avançades per dissenyar, desenvolupar i validar un enfocament innovador de jocs d’aprenentatge basats en el moviment per a l’educació sobre seguretat i mobilitat del trànsit a les escoles de primària. 

La idea és combinar les aplicacions digitals amb el moviment mitjançant jocs que contenen elements sensoriomotrius, lingüístics, cognitius, socials i emocionals.

Hi participa Turquia, Polònia, Irlanda, Grècia i Espanya. 

wwwmovingstars.eu