STORY CHANGERS

PROJECT NUMBER: KA201-60599216

Durant el curs actual hem començat un projecte que s’anomena STORY CHANGERS, amb socis de Xipre, Grècia, França, Malta i Espanya. 
Aquest projecte està dirigit a alumnes d’educació primària i a docents. Pretén utilitzar les narracions amb l’objectiu de:
- Desenvolupar habilitats socials bàsiques com l’empatia, la gestió de les emocions, la resolució de problemes i el pensament crític. 
- Familiaritzar a la comunitat educativa i els professors amb les noves tecnologies. 
- Enriquir la metodologia d’ensenyament quotidià entre les diferents matèries.
- Millorar les habilitats dels professors, com ara la creativitat i la flexibilitat.
- Promoure la diversitat a l’educació primària.