Calendari escolar Curs 2022-23

NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC)

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

"La vivència d'experiéncies diàries i significatives per a l'alumne en un entorn d'aprenentatge on la llengua vehicular el català i  l'anglès."No és el mateix aprendre en una llengua, que aprendre una llengua!".

AMBIENT FAMILIAR

Volem que els nens/es se sentin feliços creant espais de diàleg i combinem les funcions educatives i afectives, per generar el millor ambient, per a desenvolupar les bones relacions dels nostres alumnes. Tot això està  inclòs en el nostre Pla de convivència.

Aquest Pla de convivència vetlla per les bones relacions entre la comunitat educativa.

TRACTE INDIVIDUALITZAT

Un acompanyament pròxim amb la famí­lia i amb els alumnes. El nostre objectiu és fomentar el treball autònom i donar eines i estratègies pedagògiques, per millorar el treball al centre.

Seguim un programa personal amb l'alumne durant el curs, on els mestres, fan un seguiment de l'evolució i els reptes dels seus alumnes. (PPA)

EDUCACIÓ EMOCIONAL COM A FILOSOFIA DE CENTRE

A través de les activitats diàries d'educació emocional els nostres alumnes arriben a ser emocionalment competents. Aprenen a conèixer les pròpies emocions, a gestionar-les i a establir bones relacions amb els altres.